Intervju på Nitimen

Høyr reportasje på Nitimen frå "Norges lengste ostebord" LEGA…